رنگ سال

2


الف- نحوه انتخاب رنگ سال

لئاتریس آیزمن مدیر موسسه پنتون در طول پانزده سال گذشته رنگ سال را انتخاب کرده است. روند کار به این شکل بوده است که هرسال، نمونه ای از رنگ سال به همراه مشخصات آن، در بسته هایی مهر و موم و در چمدان هایی قرار داده می شود و افرادی که مسئول جابه جایی آن هستند چمدان ها را به شرکت های مهم و طرف قرارداد می برند و توافق نامه های مکتوبی امضا می شود که تا لحظه ی خاصی که پنتون اعلام می کند بسته ها باز نمی شوند و وقتی بسته ها باز شد، سایت های خبری طراحی تلاش می کنند گوی سبقت را در اعلام محتویات این چمدان های شگفت انگیز از یکدیگر بربایند


ب- رنگ سال ۲۰۱۶

رنگ سال ۲۰۱۶ توسط موسسه پنتون، رنگ صورتی کوارتز و آبی روشن اعلام شده است